09 okt 2017

Woonbond directeur Ronald Paping vindt dat het nieuwe kabinet dringend iets aan het grote woningtekort moet doen. Dat schrijft hij in het Financieel Dagblad.

Paping noemt de situatie op de woningmarkt zelfs nijpend. ‘Ondanks het feit dat er nieuwe woningen bijkomen, neemt de woningnood almaar toe’, constateert Paping. ‘De bouwproductie van woningen ligt zelfs ver onder de aantallen van vóór de bouwcrisis.’

Dat bouwbedrijven de vraag nu al amper aan kunnen, ligt volgens Paping voor een groot deel aan de schaarste van gekwalificeerd personeel. ‘Het kabinet zal niet alleen de bouwproductie moeten stimuleren, maar ook de instroom van nieuwe bouwkundigen.’

Met het huidige, te lage bouwtempo loopt het woningtekort op naar 186.000 in 2025. Dat blijkt uit onderzoek van ABF Research. Naast elke 55 bestaande woningen zou eigenlijk nog een woning gebouwd moeten worden.

Het tekort aan woningen is het grootst in Amsterdam en Utrecht. Maar ook in Arnhem en Nijmegen, Groot-Rijnmond, Zuidoost Noord-Brabant is er over vier jaar een tekort van meer dan 10.000 huizen.

Volgens prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) komen er tot 2025 in heel Nederland 500.000 nieuwe huishoudens bij. Daarmee komt het totale aantal huishoudens op 8,2 miljoen.  Het PBL denkt dat van die nieuwe huishoudens zo’n 75 procent — 375.000 huishoudens dus — terecht komt in de 28 steden met meer dan 100.000 inwoners.

Ieder huishouden moet ergens wonen; ook de vele eenpersoonshuishoudens hebben een eigen plek nodig. De steden moeten dus niet alleen de huidige krapte oplossen, maar ook bouwen voor de groep die straks de woningmarkt op komt.