Er is een groot tekort aan woningen voor starters, jongeren en senioren in Nederland. Voornamelijk in de randstad. Door de marktwerking worden de prijzen van de huizen zo enorm opgedreven dat met name starters geen mogelijkheid hebben direct zelf een huis te kopen.

Door de grote vraag is ook de bouw van nieuwe woningen in een stroomversnelling gekomen. In tegenstelling tot een aantal jaar geleden gaat het er niet om of er een koper is voor een woning, maar is het de vraag wie het meest biedt voor datzelfde nieuwbouwhuis. Snel schakelen en concessies doen zijn geen uitzondering op de regel. Een omslag die voor de meeste mensen niet te bevatten is.

Op elke hoek van de straat wordt er gebouwd aan nieuwe appartementencomplexen en woningen. Het bouwen van deze woningen is niet genoeg om aan de vraag te kunnen voldoen. Maar waar moet je heen als alle grond in de stad volgebouwd is om aan het aanbod te voldoen?

Alternatief
Een goed alternatief is het creëren van een nieuw stuk land in het water. IJburg in Amsterdam is hierin een erg goed voorbeeld. Er komt in IJburg een nieuw eiland bij om aan de steeds groter wordende vraag naar woningen te kunnen voldoen. Dit eiland moet aan zo’n 20.000 mensen een nieuwe woongelegenheid bieden. Naar schatting moeten er alleen in Noord-Holland tot 2040 al 212.000 woningen worden bijgebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen. Hiervan worden de meeste woningen in en rondom Amsterdam gebouwd.

Bron: Cobouw, Amsterdam krijgt de ruimte,  2018