07 mrt 2018

Op 8 maart 2018 is het internationale vrouwendag! Een mooie kans om eens stil te staan bij onze vrouwelijke collega’s in de technische beroepen.  Bouw en Infra zijn vooralsnog  branches die gedomineerd worden door mannen. Maar Nina van Arum, oprichter van de netwerkclub ‘Topvrouwen Bouw & Infra’, verwacht een omslag: “Vrouwen in de bouw worden noodzaak.”

De bouw is een sector waarin mannenberoepen overheersen. Gemiddeld is slechts 9% van de medewerkers in deze sector vrouw. Hoewel technische opleidingen veel gepromoot worden bij jonge vrouwen, valt het aantal vrouwen dat in de praktijk doorstroomt naar een technische baan tegen.

Parttime vaak geen optie
Redenen hiervoor zijn de niet flexibele werktijden, het niet thuis voelen in de werksfeer of de hoogte van het salaris. Zo is het in de bouw ongebruikelijk om parttime te werken. En hoewel er wel veel vrouwen werken in Nederland, werkt het grootste gedeelte parttime.

Cultuur verandert mee
Gelukkig zien we ook steeds meer positieve voorbeelden van vrouwen werken in de technische sector. De bouwcultuur is namelijk enorm aan het veranderen. “Voorheen werden vrouwen vaak aangesproken met ‘meisje’ en werden de kwaliteiten van vrouwen niet op waarde geschat. De bouw is van oorsprong vrij conservatief, maar we zien dat deze denkbeelden beginnen te veranderen,” zegt Nina van Arum hierover.

Noodzaak groeit
Daarnaast is er een enorme krapte op de markt, waardoor de noodzaak groeit om vrouwen te enthousiasmeren voor de bouwbranche. Om dit gat te vullen, worden er steeds meer vrouwen benaderd. “Bedrijven moeten op een andere manier aan mensen komen. Er worden steeds vaker vrouwen uit andere branches gehaald en aan bouwteams toegevoegd,” aldus Van Arum.

Ben jij een vrouw en op zoek naar een technische uitdaging? We zijn op zoek naar sterke vrouwen die de bouwwereld opnieuw vorm willen geven. Neem nu snel contact met ons op.

Bron: Cobouw, intermediair