Door de groeiende economie neemt de krapte op de arbeidsmarkt ook in 2018 verder toe. Juist in deze tijd moeten we met z’n allen creatief zijn om jong talent aan een organisatie te binden. Volgens het Nederlands dagblad verlaat 90% van de young professionals binnen twee jaar de organisatie waarbij ze gestart zijn. En dat is jammer, zeker omdat starters juist veel potentie hebben.

Hoe halen wij als mténv nu het juiste talent binnen én kunnen we deze vervolgens binden aan de organisatie?

Mijn ervaring als adviseur infra in Rotterdam is dat aantrekkelijke salarisschalen, secundaire arbeidsvoorwaarden en traineeships niet meer voldoende zijn. Vanuit de organisatie moet de gedachte dat je werknemers kunt ‘lokken’ los worden gelaten. Zo kan er beter gefocust worden op wat een starter echt belangrijk vindt.

Persoonlijke ontwikkeling

Voor young professionals is het belangrijk dat ze genoeg ruimte en waardering krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Duidelijke communicatie tussen collega’s en zelfreflectie zijn zaken waar ze veel waarde aan hechten. Wanneer een starter zelf kan ontdekken waar hij of zij goed in is en hier ruimte voor krijgt om hier iets mee te doen, zal hij of zij zich minder snel gaan vervelen. Hierdoor blijven ze langer geboeid voor de organisatie en groeit hun loyaliteit.

Talent over functieprofiel
Duw jonge professionals dus niet in een rol omdat er toevallig een functieprofiel aangemaakt is. Durf de juiste vragen te stellen om te achterhalen wat iemand wil en kan. Er dient aandacht te zijn voor persoonlijke ontwikkeling waarbij er ook keuzevrijheid is om door te groeien naar wellicht een hele andere functie. Komt iemand binnen als werkvoorbereider maar past hij of zij beter in de rol van uitvoerder? Waarom niet? Monitor de ontwikkeling en geef ruimte voor een andere rol. Op deze manier zorg je ervoor dat je jong talent behoudt.

De ultieme match
In mijn kennismakingsgesprekken met jonge professionals bij mténv zoom ik altijd in op wat iemands drijfveren zijn. Vervolgens vertaal ik dit naar de werkwijze van mijn opdrachtgevers. Zo ga ik zowel het gesprek aan met de young professional als met het bedrijf om tot de ultieme match te komen. Juist op deze manier kan ik voor beide kanten echt iets betekenen op lange termijn. Ik merk dat bedrijven die meer aandacht hebben voor ambities in plaats van functieprofielen, jonge professionals beter weten te boeien. Stop dus met vertellen wat jij als organisatie wilt en begin met luisteren naar wat de wensen van young professional zijn. Er is namelijk geen standaard functieprofiel voor jong talent.

Auteur: Lindsay Balota