Het invullen van technische vacatures in de bouwsector wordt steeds lastiger. Tot 2018 wordt bovendien een stijging van 4% verwacht van het aantal banen in de sector. Wat opvalt is dat, hoewel het aantal mensen in de bijstand sinds 2009 elk jaar toeneemt, dit niet voor technisch personeel geldt. Toch is deze groep nog steeds ruim vertegenwoordigd in de bijstand.

Toegevoegde waarde bouwsector
In het bovenstaande nemen werkgevers een prominente positie in. Dit geldt uiteraard ook voor werkgevers in de bouwsector. De redenen voor aannemers om bijstandsgerechtigden in dienst te nemen zijn heel verschillend.

Enerzijds proberen aannemers door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. Anderzijds oefent de overheid invloed uit op het beleid dat werkgevers voeren ten aanzien van bijstandsgerechtigden.

Een goed voorbeeld is het Social Return On Investment (SROI), waarbij aannemers leerlingen of mensen met een uitkering de kans geven op de arbeidsmarkt. Bij aanbestedingen wordt er meer dan geregeld aandacht gegeven aan het SROI beleid.

Een veelgehoorde kreet is dat het ‘betekent dat de klant een extra reden heeft om voor ons te kiezen, of dat onze aanbieding een extra ‘unique selling point’ heeft ten aanzien van andere aannemers’.

mténv en de arbeidsmarkt
De adviseurs binnen mténv zijn iedere dag druk bezig met de arbeidsmarkt. Ook zij merken dat het invullen van technische vacatures een steeds lastiger opgave is. De mténv academie speelt hierop in door creatief om te gaan met de mogelijkheden. Bijvoorbeeld door technisch personeel de mogelijkheid te bieden zich middels trainingen te blijven ontwikkelen.

Bron: UWV Arbeidsmarktprognose 2017-2018