PiCompany partner mtenv
PiCompany helpt organisaties blijvend resultaatgericht te worden. Met kwalitatief hoogwaardige e-HRM oplossingen op het gebied van performance management, leiderschap, competentieontwikkeling en selectie realiseert PiCompany zichtbaar en direct business resultaat.

Peer Binkpeer-bink
Peer Bink is een trainingsacteur gespecialiseerd in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. In een veilige setting waarbij houding en gedrag centraal staan wordt gebruik gemaakt van gesprekstechnieken, oefenmomenten en feedback.

Wisborn
Wisborn is opgericht door onder andere Bart Bloemen. Dit wisbornbureau legt zich toe op het ondersteunen van organisaties, teams en individuen in een veranderproces. De trainingen zijn interactief, inspirerend en gericht op de praktijk.

BOB
BOB, de stichting Behartiging Opleidingen Bouwnijverhbobeid (BOB) verzorgt een aantal in-company trainingen voor mténv. BOB Opleiding, Training en Advies is een bekend opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw.

ConsuManagement
consumanagementConsuManagement, Remco Hoogeveen biedt trainingen, consultancy en interim diensten aan voor woningcorporaties en organisaties in de commerciële sector op het gebied van de afrekening stook- en servicekosten.

CAD & Company
cadcompanyCAD & Company, een aanbieder van onder andere online trainingen op gebied van software in de bouw, civiele techniek en industrie. CAD & Company is door twee wereldmarktleiders, Autodesk en Microsoft, benoemd tot Gold Partner vanwege hun kennis en aantoonbare referenties.

phbm
phbm is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van contractmanagement, inkoopmanagement, planningsmanagement en risicomanagement in de infrastructuur.
In de workshops wordt een koppeling gemaakt tussen theorie, praktijk en competenties.

FBTA landmeter 
FBTA Landmeter is gespecialiseerd in trainingen voor de woningcorporatiesector. Er wordt direct aansluiting gezocht met de dagelijkse praktijk.
Ook is er ruimte voor het inbrengen van eigen casussen. Interactieve trainingen met humor is hun credo.

Cadac
Cadac, specialist op gebied van CAD en ICT oplossingen, biedt technische trainingen die toegankelijk zijn voor professionals werkzaam in bouw, vastgoed, civiel en techniek.