Sjoerd Beun – Projectmatig werken

Referentie-pagina

'De trainer gaf duidelijke tips en handvaten om een project op je werk in te richten, wat de grootste valkuilen zijn etc. Ik vond het erg nuttig! Ik zou deze cursus aanbevelen voor iedereen die bij mténv komt werken.'

René Buitenweg – Huurrecht

Referentie-pagina

'Naast het opdoen/verbreding van de kennis over dit vakgebied (primair), is het goed om contacten te leggen over het werk en werken met mténv (secundair). Door deze aanpak onderscheid mténv zich van andere recruiters. Voor mij is mténv hierdoor een complete en prettige werkgever.'

Letty van der Horst – Huurrecht

Referentie-pagina

'Veel nuttige informatie gekregen. Heel erg zinvol!! Goede trainers die vanuit de praktijk vertellen.'

Rudolf Lutgerhorst – Huurrecht

Referentie-pagina

'Door de aanpak van de trainers heb ik over onderwerpen die nu spelen in mijn opdracht nieuwe kennis opgedaan. Naast het opdoen van nieuwe kennis was ook het persoonlijke contact met collega’s erg leuk. Vooral ook dat er mténv-ers van de backoffice aanwezig waren.'

Eva van Sichem – Huurrecht

Referentie-pagina

'Ik raad iedereen altijd aan om zoveel mogelijk kennis up-to-date te houden. Als je na de training naar huis rijdt, vol met nieuwe inzichten, dan geeft dat zoveel nieuwe ingangen voor casussen waar je een beetje op de routine in zit. Het geeft weer nieuwe ideeën en mogelijkheden. En dat is heerlijk!'

Dirk Putter – SE en SCB

Referentie-pagina

'Je krijgt een goed beeld van System Engineering, en de samenhang van de verschillende onderdelen die het raakt. Het onderdeel systeemgerichte contractbeheersing was een welkome aanvulling op onderdeel SE. Overigens is het wel verstandig dat je iets van SE termen mee hebt gekregen. De aanpak en opbouw van de training was zeer goed. De trainer neemt je mee in het proces met een chronologische opbouw.'

Timothy Freriks – Systems Engineering

Referentie-pagina

'De aanpak en opbouw van de training was goed. Er wordt goed ingegaan op de kennis van de deelnemers waardoor onnodige informatie buiten beschouwing blijft.'

Timothy Freriks – UAV-GC

Referentie-pagina

'Ik zou deze cursus zeker aanbevelen om een snel en globaal idee van de UAV-GC te krijgen.'

Ireen Looijen – UAV-GC

Referentie-pagina

'Ik zou deze training zeker aanraden aan andere. De manier van werken is zowel bij opdrachtgevers als bij aannemers niet goed bekend. Hierdoor ontstaat er discussie in het werk dat bij meer kennis niet nodig is. Duidelijkheid kan ook kostenbesparend werken. De trainer is heel goed op de hoogte van de regelgeving. Een prettige manier om naar te luisteren met boeiende voorbeelden.'

Timothy Freriks – Persoonlijke Effectiviteit

Referentie-pagina

'De trainer pakte de cursus goed aan en kwam met leuke voorbeelden en interactie. Iedereen werd goed uitgedaagd om actief mee te doen en met voorbeelden te komen welke vervolgens klassikaal aangepakt werden.'

Eva van Sichem – Overlastbestrijding

Referentie-pagina

'We werken vaak heel individueel op de straat en kunnen dus weinig kennis en werkwijzen uitwisselen. Onderlinge kennisuitwisseling is tijdens deze cursus ruimschoots behaald. Dit wil ik ieder jaar!'