Introductie

“Een klantgerichte projectleider die naast vakinhoudelijke kennis ook sterk is in het communiceren via een verbindende manier met bewoners, stakeholders en betrokken afdelingen binnen onze organisatie”. Dat is de wens van onze klant voor het vinden van een Projectleider Civiele Techniek.

Organisatie

Onze opdrachtgever is een toonaangevende woningcorporatie in de omgeving van Rotterdam.

Functie

De Projectleider Civiele Techniek is:

– Verantwoordelijk voor de voorbereiding, realisatie en nazorg van civiele projecten aan binnenterreinen, riolering, waterhuishouding en groenvoorzieningen op basis van het goedgekeurde jaarplan;

– Betrokken in het overleg met partijen als klanten, aannemers, gemeente, VvE’s en andere betrokken instanties en interne afdelingen, zodat voor iedereen duidelijk is wat er gaat gebeuren, wanneer het project start en gereed is en zorg je voor een goede after sales;

– Projectverantwoordelijk in termen van GITKO (Geld, Informatie, Tijd, Kwaliteit en Organisatie;

– Voer je op basis van je vakspecialisme periodieke conditiemetingen uit en verwerkt deze gegevens in het systeem voor de MJOB. Je maakt en beoordeelt inspectierapporten ten behoeve van kwaliteitsbewaking van onderhoud;

– Bevoegd, binnen afgesproken kaders, tot het verstrekken van opdrachten en goedkeuren van termijnfacturen;

– Gemandateerd om in VvE vergaderingen de organisatie te vertegenwoordigen.

Functie eisen

– Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding op civiel technisch gebied;

– Je beschikt over kennis en werkervaring voor het uitvoeren en begeleiden van civiele projecten;

– Je hebt ervaring met technisch projectmanagement en projectmatige aansturing van aannemers;

– Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving betreffende bouw- en vergunningstrajecten;

– Je bent onderhandelingsvaardig en kostenbewust;

– Je communiceert open en handelt adequaat om de problemen voor bewoners op te lossen;

– Je gaat kwaliteitsgericht en dienstverlenend te werk voor bewoners, stakeholders en de betrokken afdelingen.

Aanbod

– 36-urige werkweek.

– Een maximaal salaris € 4167,00 bruto per maand (conform schaal I CAO woonsdiensten)

– Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding.

– Pensioenvoorziening

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sonja Koevoets via telefoonnummer 010-217 1977 of via email sonja.koevoets@mtenv.nl

Sollicitatie

Heb je interesse in deze vacature en sluit het profiel bij jou aan? Solliciteer dan vandaag nog! Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: Sonja Koevoets via telefoonnummer 010-217 1977 of via email sonja.koevoets@mtenv.nl