NEN 4400-1

mténv is NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit betekent dat wij voldoen aan de verplichtingen uit arbeid. Deze verplichtingen bestaan uit de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Andere verplichtingen zijn het administreren van identiteitsdocumenten, het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. mténv is opgenomen in het Register Normering Arbeid, dat alléén ondernemingen vermeldt die voldoen aan dé norm voor betrouwbaarheid.

NEN 4400-1 certificaat

VCU certificaat

mténv is VCU gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus. De norm is voortgekomen uit de VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) en daar ook op gebaseerd. De VCU-norm betreft een arbozorgsysteem waarmee een organisatie gestructureerd vorm kan geven aan haar arbo-beleid dan wel veiligheidsbeheersysteem. Centraal bij de VCU certificering staat de veiligheid en gezondheid van de medewerker.

VCU certificaat