De regie op bouwplaatsen is zoek, het overzicht ontbreekt, wie is nou eigenlijk precies waar verantwoordelijk voor?

Na het omvallen van twee hijskranen op winkels en woningen in Alphen benadrukte de Onderzoeksraad dat zij het van cruciaal belang vinden, dat er bij de realisatie van bouwwerken in de toekomst, een adequate vorm van risicobeheersing komt. ”Gedurende het totale bouwtraject en door de gehele keten moeten betrokken partijen samenwerken om risico’s te identificeren en te beheersen. De Raad beveelt daarom aan om bij bouwprojecten één centrale partij aan te wijzen die de verantwoordelijkheid draagt voor risicobeheersing, waaronder omgevingsveiligheid.
Na zeker twee jaar volgt Minister Ollongren dat advies nu op.

“Ik pas de bouwregelgeving aan door één centrale partij voor de omgevingsveiligheid aan te wijzen in lijn met de arbeidsveiligheid”, schrijft Ollongren naar de Tweede Kamer.
Na het aandringen van het Instituut voor Bouwrecht gaat Ollongren ook wijzigingen doorvoeren in de uniforme algemene contractvoorwaarden (UAV 2012).

Welke bevoegdheden de aanstaande ‘veiligheidsregisseur’ krijgt, is nog niet geheel duidelijk. Wel is afgesproken dat de nieuwe ‘veiligheidsregisseur’ boven (alle) andere partijen moet komen te staan.

Kunt u voor uw organisatie wel versterking gebruiken? Een professional die alle ontwikkelingen binnen de bouwsector op de voet volgt en regelmatig diverse netwerkbijeenkomsten bijwoont? De adviseurs van mténv zijn geschikt voor ieder (bouw)project of als vaste aanvulling van uw team. Door hun kennis en kunde zijn zij in staat om snel in te spelen op vraag en aanbod.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

 

Cobouw, 21-09-2018