Een goede medewerker is goud waard! En die wil je natuurlijk graag bij de organisatie houden. Maar helaas komt het vaak genoeg voor dat goede medewerkers toch overstappen naar een andere baan. Dit komt vaak doordat mensen ‘iets missen’ in hun huidig werk.

Waar ligt de behoefte bij medewerkers?

Het is dé nachtmerrie van elke manager: je staat op het punt om een groot project aan te nemen en je beste medewerker geeft zonder enige waarschuwing aan dat hij of zij gaat stoppen. In één klap heb je de verantwoordelijkheden van die medewerker op je bord en nog erger: je moet een vervanger zoeken! Geen makkelijke opgave in een markt waar een grote vraag naar ervaren medewerkers is.

Wat kun je als werkgever doen om dit soort situaties te voorkomen? Als adviseur in de arbeidsbemiddeling, krijgen we het regelmatig mee als er onvrede op de werkvloer heerst. Opvallend hierbij is, dat de zoektocht naar een nieuwe baan zelden ontstaat door onvrede over het loon. Werknemers vinden intrinsieke voorwaarden zoals waardering en voldoening vaak belangrijker dan extrinsieke voorwaarden zoals loon.

Hieronder vind je de drie meest voorkomende redenen die wij horen als mensen ervoor kiezen om over te stappen naar een andere baan:

  1.     Het missen van zelfontwikkeling

Medewerkers die hun vaardigheden volledig kunnen inzetten in hun baan en deze ook kunnen uitbreiden, voelen zich over het algemeen trots en zelfverzekerd. Ontwikkeling wordt steeds belangrijker als het gaat om werkgeverschap. Trainingen stimuleren en inspireren werknemers om meer uit zichzelf en hun baan te halen. Als dit soort kansen ontbreken, raken mensen sneller gedemotiveerd en gaan ze op zoek naar een andere werkplek waar ze zich wél kunnen ontwikkelen.

  1.     Het missen van waardering

Iedereen heeft de behoefte om gewaardeerd te worden op zijn of haar werk. Het missen van deze waardering kan de eigenwaarde van een medewerker aanzienlijk verkleinen. Een jaarlijkse evaluatie waarin er binnen 10 minuten wordt ingegaan op wat er dat jaar goed ging, is niet meer voldoende. Werknemers hebben steeds meer behoefte aan een welgemeend compliment. Waardering hangt samen met het geluk van de medewerker op de werkvloer.

  1.   Het missen van flexibiliteit

Flexibel werken wordt steeds gewoner. Flexibiliteit is belangrijk voor een goede balans tussen werk en privé. Vreemd genoeg ervaren wij dat het voor vrouwen minder vaak een issue is dan voor de mannen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het bij vrouwen eerder geaccepteerd wordt als zij minder of deels thuiswerken. Terwijl dit voor mannen nog lang niet altijd even normaal gevonden wordt.

Als werkgever is het dus belangrijk dat je er bewust van bent, dat werknemers genoeg ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en om hun tijd flexibel in te delen. Daarnaast is het van belang om je waardering voor je werknemer te uiten. Gewaardeerd worden is een fundamentele behoefte die alle mensen hebben. Uit onderzoek blijkt dan ook dat werknemers die zich gewaardeerd voelen door hun directe leidinggevende, gemotiveerder en productiever zijn en beter presteren.

Ben jij op zoek naar nieuwe medewerkers? Neem dan contact met ons. We vinden voor jou de beste kandidaat!

Bron: over duurzame inzetbaarheid, 2018.