06 nov 2017

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de corporatiesector. Één van die dingen is de focus om woningen op termijn energieneutraal te maken en voor 2020 is het streven om woningen in label B te krijgen.

Haalbaar?
Op dit moment is er veel discussie binnen de branche of deze doelen haalbaar zijn. De ene groep denkt bij voorbaat van niet en de andere verwacht dat deze doelen met de juiste inzet haalbaar zijn. Wie gelijk heeft zal blijken over een paar jaar. Zoals we er nu voor staan dreigt een kwart van de corporaties deze doelstelling niet te halen. De vragen die hier gesteld kunnen worden zijn: moeten corporaties hierin (veel meer) investeren en/of kunnen we ook van de bewoners een bijdrage verwachten? Moet een corporatie duizenden euro’s investeren of moeten we van bewoners verwachten minder hard te stoken? Of ligt de oplossing in de juiste voorlichting naar bewoners dat hiervan een combinatie kan ontstaan?

Woningcorporaties doen het zelf
Onze ervaring leert dat corporaties tot op heden vooral naar zichzelf kijken en bewoners hierin nog niet altijd betrekken. De eerste woningen zonder gasaansluiting worden gebouwd en dit helpt natuurlijk mee aan een energie neutrale toekomst. De overheid probeert ook bij te dragen door financiële ondersteuning van de bestaande woningvoorraad, maar de welwillendheid moet toch echt bij de corporaties vandaan komen. Deze kunnen diverse maatregelen toepassen zoals isolatiemateriaal en zonnepanelen.

Extra hulp?
Doordat er voor alle woningcorporaties op verschillende niveaus uitdagingen liggen, merken wij als mténv dat er steeds meer tijdelijke handen nodig zijn. Vaak heeft dit te maken met het aspect dat woningen naar label B overgezet moeten worden. Door de mténv academie worden onze kandidaten zo goed mogelijk opgeleid, zodat alle kandidaten beschikken over de juiste kennis. Ook over de woningcorporatiesector. Kun jij wel een extra paar handen gebruiken? Tijdelijk of voor langere duur? Neem dan contact met ons op.