De vraag naar woningen is in heel Nederland hoog. Vooral sociale huurwoningen zijn lastig te bemachtigen. Daar komt nog bij, dat het aanbod dat er is, steeds vaker niet aansluit op de behoeftes van de woningzoekende. Woningcorporatie Area staat daarom voor de uitdaging om de kloof tussen vraag en aanbod kleiner te maken. In Veghel zal dit de komende jaren leiden tot 700 extra huurwoningen en in Uden moet het aantal in 2030 zijn toegenomen met 300 tot 350 stuks.

Door de vergrijzing, een grote toename van een- en tweepersoons huishoudens en de huisvesting van bijzondere doelgroepen, zijn de woonwensen de afgelopen jaren sterk veranderd. De levensloopbestendige woningen en appartementen voor ouderen lijken niet aan te slepen. Ook tweeverdieners vissen vaak achter het net in de sociale sector, omdat ze met hun gezamenlijke inkomen de huurgrens overschrijden. Het aanbod dat wel geschikt is voor hen, de zogenaamde ‘middensector’ met huurprijzen tussen de 700 en 1000 euro, kent een beperkt aanbod.

De derde groep woningzoekenden, bestaat uit asielzoekers en speciale doelgroepen zoals cliënten van (zorg) instellingen die zelfstandig gaan wonen. Naast het tegemoetkomen aan al deze woonwensen, zal de corporatie het komend jaar ook aandacht besteden aan het gelijktrekken van huurprijzen.

Brabants Dagblad, 27-11-2018