Blog over eindejaarsgeprekken

Effectief eindejaarsgesprekken voeren? Volg dit 7-stappenplan!

Eindejaarsgesprekken voeren met je medewerkers. Je hobby is het misschien niet, maar belangrijk is het wel. De gesprekken dienen een duidelijk doel: medewerkers motiveren en bijsturen zodat ze nieuwe stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling. Maar hoe zorg je ervoor dat zo’n gesprek vlot verloopt en het gewenste effect heeft? Volg deze 7 stappen!

 1. Plan de gesprekken ruim van tevoren in
  Hierdoor hebben zowel jij als je medewerker de tijd om je goed voor te bereiden.
 2. Gebruik een beoordelingsformulier
  Stuur samen met de uitnodiging van het eindejaarsgesprek een beoordelingsformulier mee. Vraag de medewerker om het formulier voor zichzelf in te vullen. Vul zelf het formulier ook in, zodat je tijdens het gesprek de formulieren met elkaar kunt vergelijken. Zijn er grote verschillen? Bespreek deze en probeer samen de beoordelingen tot elkaar te brengen.
 3. Structureer het gesprek
  Als leidinggevende stuur je het gesprek. Maak daarom een lijst met agendapunten die je wilt bespreken. Dit geeft houvast en zorgt ervoor dat je niets vergeet
 4. Zorg voor een ontspannen sfeer
  Vaak zijn medewerkers wat gespannen. Begin het gesprek daarom luchtig. Stel wat informele vragen en toon oprechte interesse.
 5. Bespreek de sterke en zwakke punten
  Pak voor het formele gedeelte de ingevulde beoordelingsformulieren erbij. Begin als het kan positief en benoem eerst wat zaken die goed zijn gegaan. Dat geeft energie en motiveert. Zijn er verbeterpunten? Benoem en onderbouw ze, maar speel niet op de persoon. Geef je medewerker ook de ruimte om te reageren. Als het goed is komt je kritiek niet als donderslag bij heldere hemel. Verbeterpunten dien je altijd al op een eerder moment te hebben besproken.
 6. Bespreek de doelen voor het komende jaar
  Tijd om vooruit te kijken. Welke ontwikkelingen wil je dat je werknemer in het nieuwe jaar laat zien? Welke doelen heeft de medewerker zichzelf gesteld? Bespreek dit en leg de gemaakte afspraken vast. Vraag je ook af hoe je als leidinggevende de ander kunt ondersteunen bij het behalen van zijn of haar doelen. Moeten werkprocessen worden aangepast? Is een training of opleiding wenselijk? Probeer een plannetje te maken waar jullie beiden blij van worden.
 7. Deel de beloning uit
  Tot slot het moment waar iedere werknemer naar uitkijkt. Zit er een loonsverhoging in? Een bonus wellicht? Uitzicht op promotie? Is een mooie training of opleiding een passende honorering? Of is dit niet het moment om een beloning uit te delen? Onderbouw je keuze en laat merken dat je oprecht de beste bedoelingen met je medewerker hebt.

Veel succes!