Zo luidt letterlijk een van de zinnen uit de Troonrede, die afgelopen september werd voorgedragen door onze Koning in de Ridderzaal.
Hierin mag de bouwsector zich aangesproken voelen. Veel terugkerende onderwerpen uit de Troonrede hadden namelijk te maken met de bouw, ‘de sectoren van handjes’. Een aantal van de belangrijkste maatregelen lichten we toe in dit artikel.

Woningmarkt

  • Prioriteiten van dit kabinet zijn naast de verduurzaming: de bouw van woningen tot 2025 structureel 75.000 per jaar en wil meer middel dure huurwoningen mogelijk maken.
  • De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd (van 0,5 procent naar 3 procent in 2019).

 Sociaal Domein

  • Bij het maken van prestatieafspraken met corporaties gaan gemeenten expliciet aandacht besteden aan het actieplan Toegankelijkheid voor de bouw.

Administratieve lastenvermindering corporaties

  • Vanaf 1 januari 2019 werken de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met één gezamenlijk beoordelingskader voor corporaties. Zij gaan gebruikmaken van elkaars inzichten over corporaties.
  • Ook vindt in het kader van het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporaties een verdere verlaging plaats van de informatie-uitvraag aan corporaties.

Woningwet

  • Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de herziende Woningwet volgen in 2019 een wetsvoorstel en verdere beleidsmaatregelen.
  • Positief is dat daarbij ook aandacht is voor hoe de Woningwet toekomstbestendig kan worden gehouden, gelet op de maatschappelijke opgaves waar corporaties in de komende jaren voor staan.
  • De totale kosten voor de Autoriteit woningcorporaties worden voor het jaar 2019 geraamd op ongeveer 14 miljoen euro. Dit wordt via een heffing bij de toegelaten instellingen gefinancierd.

Meer belangrijke plannen van de overheid voor alle woningcorporaties lezen?
Klik dan hier.

Het team van de mténv vastgoed adviseurs zijn goed thuis in huisvestings- en vastgoedontwikkeling vraagstukken als in alle aspecten van bouw- en onderhoudsprojecten, facilitaire en installatie vraagstukken, en de verkoop en verhuur van objecten. Ook volgen zij de veranderingen in de regelgeving op de voet. Hierdoor weten zij wat er speelt en zijn zij in staat om hierop in te spelen.