Waar anderen stoppen, gaan wij verder

Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke organisatie. Geschikte en gekwalificeerde medewerkers vormen de belangrijkste sleutel tot het realiseren van deze strategische doelen en ambities.

Het is zaak dat de desbetreffende medewerkers over de juiste competenties beschikken om dit waar te maken. Hiertoe wilt u weten over welke talenten en beperkingen zij beschikken. Zowel voor het selecteren van de juiste kandidaat, als het in kaart brengen van talenten en drijfveren voor verdere ontwikkeling van uw medewerkers bieden onze gecertificeerde HR consultants ondersteuning middels assessments en workshops.

Assessment Services
Hoe selecteert u een geschikte kandidaat? Hoe kunt u meten of uw medewerker potentieel heeft om de veranderde taken te gaan vervullen? Of zit u met een vraagstuk over outplacementbegeleiding in het geval van boventalligheid? Dit zijn allemaal vragen waarbij onze Assessment Services u bij kunnen helpen om dit op een professionele en kwalitatieve wijze inzichtelijk te maken.

Voordelen voor u:

  • Competentiegerichte rapportages met duidelijke en concrete formuleringen en adviezen;
  • Hoge mate van transparantie: voor opdrachtgever en kandidaat een duidelijk inzicht in de opzet van het programma, de uitkomsten en de achtergrond van het advies;
  • Pi Company (onderdeel GITP) levert de instrumenten, deze garanderen kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare uitspraken over intellectuele capaciteiten en persoonlijkheid;
  • Efficiënt proces: deelnemers kunnen de online vragenlijsten thuis of op de eigen werkplek invullen, zodat veel informatie van te voren bekend is. Dit scheelt kostbare tijd voor zowel werkgever als werknemer;
  • Een gecertificeerde medewerker zal de terugkoppeling van de testresultaten verzorgen;
  • Wij bieden alle instrumenten aan tegen een scherpe prijs.

Selectie
mténv
biedt de mogelijkheid om het selectieproces te ondersteunen met een selectie assessment. Dit assessment bestaat uit drie onderdelen.

Download brochure

Persoonlijke ontwikkeling
Dit assessment geeft inzicht in de competenties die verbeterd kunnen worden. Hiermee kunnen ontwikkelingsdoelstellingen worden geformuleerd en kan er gericht gewerkt worden aan prestatieverbetering. Het ontwikkelassessment is te gebruiken in vrijwel alle situaties waarin ontwikkeling van competenties en groei van medewerkers vooropstaan. Dit assessment bestaat uit drie onderdelen.

Download brochure

Outplacement
Het outplacement assessment geeft inzicht in persoonlijkheid, competenties en in wat iemand belangrijk vindt in zijn werk. Het laat zien welk werkgedrag iemand nu vertoont en hoeveel aanleg iemand heeft om bepaald werkgedrag in de toekomst te ontwikkelen. Bewustwording van en reflectie op wat echt bij je past en wat je nog moet doen om in een andere rol te komen, is immers van essentieel belang om een juiste outplacementkeuze te kunnen maken.

Download brochure

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marlon Woudstra.
E: HR@mtenv.nl
T:020-41 24 120