Introductie

Altijd al willen werken als leidinggevende bij een grote woningcorporatie? Dit is je kans! Voor een van de grotere corporaties in Zuid-Holland verzorgt mténv de werving voor een teammanager Dagelijks Onderhoud! Lees snel verder en reageer!

Organisatie

Je komt terecht in een grote organisatie op de afdeling Dagelijks Onderhoud. Hiërarchisch kom je terecht onder de manager Dagelijks Onderhoud.

Vanuit de afdeling Dagelijks Onderhoud worden o.a. de volgende taken verricht:

– de tweedelijnsintake van reparatieverzoeken;

– de uitbesteding van het dagelijks onderhoud

– de voortgangs- kosten- en kwaliteitsbewaking;

– het houden van toezicht op de uitvoering van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in het dagelijks onderhoud door de externe aannemers en de eigen onderhoudsdienst.

Functie

1. Leidinggeven

– Opgeleverde resultaten conform jaarplan en kwaliteitseisen; afgestemd op de communicatie

behoefte van de directies;

– Goed gecoachte en zich ontwikkelende medewerkers;

– Effectief en efficiënt functionerend team die zich waar nodig aanpast aan de zich ontwikkelende omgeving;

– Goed uitgevoerde rol van klachteigenaar waarbij de klachten die betrekking hebben op (een deel van) het proces van mutatieonderhoud en reparatieonderhoud zijn gecoördineerd.


2. Dagelijks onderhoud

– Werkzaamheden binnen het dagelijks onderhoud zijn uitgevoerd binnen het vastgestelde budget;

– De analyses en input voor de maand- en tertiaalrapportages en de begroting van dagelijks onderhoud is geleverd;

– Een optimale samenwerking is bereikt met alle medewerkers binnen de organisatie met betrekking tot het mutatie en reparatie proces om te zorgen voor een flexibele en klantgerichte aanpak. Er is continu gestreefd naar verbetering;

– De uitvoering van het dagelijks onderhoud heeft plaatsgevonden binnen de gestelde wettelijke en binnen Vestia geldende veiligheidskaders/beleid waaronder asbest en legionella;

– Een efficiënt en effectief ingericht proces dagelijks onderhoud (mutatie- en reparatie onderhoud) is opgezet, onderhouden en uitgebouwd;

– De afdeling is vertegenwoordigd in overlegsituaties en besprekingen, zowel intern als extern.


3. Procesoptimalisatie

– (beleids)Voorstellen t.a.v. de standaardisatie en optimalisatie van procedures, werkwijzen en werkprocessen zijn opgesteld;

– Projecten ter verbetering van de processen van dagelijks onderhoud zijn correct uitgevoerd;

– De nieuwe/ aangepaste werkprocessen, procedures en werkwijzen zijn geïmplementeerd in het team;

– De actuele problematiek die speelt op het werkveld mutatieonderhoud en reparatieonderhoud is voldoende ‘uitgediept’

Functie eisen

Kennis

– HBO werk- en denkniveau

– gedegen kennis van bedrijfsvoering aspecten, m.n. de aannemingswereld

– aanvullende kennis van/opleiding op het vakterrein (w.o. kwaliteitszorg/-bewaking)

– certificaat VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

– aanvullende cursussen/trainingen in managementvaardigheden


Competenties

– Leiding geven (groep)

– Klantgerichtheid

– Resultaatgericht

– Probleemanalyse

– Verantwoordelijkheid

– Voortgang bewaken

– Overtuigingskracht

– Samenwerken

– Organisatie bewustzijn

Aanbod

Een marktconform salaris, ingeschaald in schaal K volgens de CAO Woondiensten en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sonja Koevoets via telefoonnummer 010-217 1977 of via email sonja.koevoets@mtenv.nl

Sollicitatie

Heb je interesse in deze vacature en sluit het profiel bij jou aan? Solliciteer dan vandaag nog! Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: Sonja Koevoets via telefoonnummer 010-217 1977 of via email sonja.koevoets@mtenv.nl