PiCompany partner mtenv
PiCompany helpt organisaties blijvend resultaatgericht te worden. Met kwalitatief hoogwaardige e-HRM oplossingen op het gebied van performance management, leiderschap, competentieontwikkeling en selectie realiseert PiCompany zichtbaar en direct business resultaat.

Peer Binkpeer-bink
Peer Bink is een trainingsacteur gespecialiseerd in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. In een veilige setting waarbij houding en gedrag centraal staan wordt gebruik gemaakt van gesprekstechnieken, oefenmomenten en feedback.

Wisborn
Wisborn is opgericht door onder andere Bart Bloemen. Dit wisbornbureau legt zich toe op het ondersteunen van organisaties, teams en individuen in een veranderproces. De trainingen zijn interactief, inspirerend en gericht op de praktijk.

BOB
BOB, de stichting Behartiging Opleidingen Bouwnijverhbobeid (BOB) verzorgt een aantal in-company trainingen voor mténv. BOB Opleiding, Training en Advies is een bekend opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw.

Solidu
soliduSolidu Bouw en Advies, Mathijs Natrop is gespecialiseerd in virtueel bouwen en houdt zich voornamelijk bezig met BIM tijdens de uitvoeringsfase. Daarnaast levert Solidu een aantal aanverwante diensten, van presenteren tot implementeren, van modelleren tot controleren.

CorporatieNL
corporatieNLCorporatieNL, een specialistische opleider binnen de corporatiesector. CorporatieNL informeert, adviseert en leidt op. Zij verzorgen publicaties, bijeenkomsten, trainingen, kennisplatforms en adviestrajecten voor de specialisten in dit vakgebied.

ConsuManagement
consumanagementConsuManagement, Remco Hoogeveen biedt trainingen, consultancy en interim diensten aan voor woningcorporaties en organisaties in de commerciële sector op het gebied van de afrekening stook- en servicekosten.

CAD & Company
cadcompanyCAD & Company, een aanbieder van onder andere online trainingen op gebied van software in de bouw, civiele techniek en industrie. CAD & Company is door twee wereldmarktleiders, Autodesk en Microsoft, benoemd tot Gold Partner vanwege hun kennis en aantoonbare referenties.